Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
Kongregacja Odpowiedzialnych 2014, sobota, nieszpory
[Bieżąca strona]  

Modlitwa

Modlitwa.

„Skuteczność wszelkiej ewangelizacji zależy od modlitwy, która ja przygotowuje i która jej towarzyszy” 

ks. Franciszek Blachnicki


Zapraszamy wszystkich do wspierania wszystkich działań diakonii waszą codzienną modlitwą. Dla nas takim szczególnym dniem modlitwy za diakonię i całe dzieło ewangelizacji jest czwartek (szczególnie godz. 20:00, kiedy w intencji ewangelizacji modlą się wszyscy związani z inicjatywą Przystanku Jezus).  Pamiętaj - twoja modlitwa jest nam potrzebna.

 

Modlitwa ewangelizatora (Jose. H. Prado Flores)

Ojcze Święty, Ty tak umiłowałeś świat, że posłałeś nam swego jedynego Syna, namaszczając Go Duchem Świętym i mocą, aby dokonał zbawienia każdego człowieka i całej ludzkości. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie dałeś życie światu i uratowałeś nas z mocy szatana. Tak jak Ty Go posłałeś, Ojcze dobry, tak i On nas posłał, byśmy kontynuowali Jego dzieło w każdy czas i aż po krańce Ziemi. Wyznajemy Ojcze sprawiedliwy, że jesteśmy niezdolni do spełnienia tak wielkiej misji, jeśli Ty sam nie przyobleczesz nas Mocą z wysoka, którą namaściłeś Jego. Wyciągnij swą potężną rękę, Ojcze wieczny, by dokonywać cudów i uzdrowień w imię Twego świętego Sługi - Jezusa. Daj nam Twoje Słowo, które wchodzi w głąb serca i daj nam głosić z odwagą zbawienie w imię Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezu, Ty jesteś tym, który chrzci ogniem. Ochrzcij nas jeszcze dziś mocą Twojego Ducha, byśmy byli zdolni nie tylko ogłaszać, lecz także realizować zbawienie każdego człowieka i wszystkich ludzi. Ześlij z nieba nowe wylanie Twojego Ducha, który uzdolni nas do głoszenia Ciebie z odwagą, by świat, wierząc w Ciebie, jedynego Zbawiciela, miał życie i to w obfitości. Ześlij na wszystkich i na każdego z nas moc, którą nam obiecałeś. Duchu Święty, przyjdź do każdego z nas. Napełnij nas Twoją mocą, byśmy byli skutecznymi współpracownikami Jezusa Chrystusa w zbawianiu świata. Ty jesteś tym, który dotyka serc, by nawróciły się i głosiły Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Tylko Ty odnawiasz oblicze ziemi i przemieniasz serca. Przyjdź Duchu Święty i stwórz rodzinę Bożą, która woła do Boga „Abba, Ojcze”. Dzięki Ci, Ojcze, ponieważ wiemy, że wysłuchałeś naszej modlitwy i napełniłeś nas mocą Twojego Ducha. Na znak naszej wiary w to, że spełniasz swe obietnice, wyjdziemy głosić odważnie światu, że Twój Syn żyje i daje życie wszystkim tym, którzy wierzą w Jego Imię. Dziękujemy ci, Panie, za to, że pozwoliłeś nam razem pracować. Rozpal w naszych sercach gorliwość w głoszeniu Twego słowa i miłość do naszych braci, abyśmy głosili Twe królestwo w każdym czasie, i nie tylko słowami, ale naszym własnym życiem. Prosimy Cię przez jedność mistycznego Ciała Twego Syna: niech skończą się podziały pomiędzy różnymi Kościołami chrześcijańskimi; żebyśmy już nie przedstawiali się imionami Pawła, Apollosa czy Kefasa, ale jako członki Ciała Chrystusowego. Niech zakończy się rywalizacja pomiędzy różnymi ruchami w Kościele, abyśmy wszyscy stanowili jedno, a świat uwierzył, że Ty posłałeś swego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Weszliśmy w trzecie tysiąclecie od narodzenia Twego Syna i jako przyjaciele Oblubieńca chcemy przyprowadzić Mu oblubienicę: przystrojoną, piękną, bez plamy czy zmarszczki. Chcemy przedstawić Mu świat bardziej chrześcijański, pełen miłości, pokoju i sprawiedliwości, bez nienawiści, podziałów i wojen, świat bardziej ludzki, w którym widoczne są owoce odkupienia: solidarność i zrozumienie. Ty, który swym słowem stworzyłeś wszystko, wyślij jeszcze raz Twe słowo, namaszczone Duchem Świętym, aby odnowiło oblicze ziemi i ustanowiło nowe niebo i nową ziemię na tym świecie, który tak kochasz. Amen.

 

Modlitwa do NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji (Jan Paweł II).

 Maryjo, w poranek pięćdziesiątnicy wsparłaś Swą modlitwą początek ewangelizacji, podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, otaczaj nieustanną opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana niesie dobrą nowinę o Zbawieniu ludziom i narodom, we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, Prowadź nas! AMEN.


Ostatnio modyfikowane: 23.01.2010 by tmoch