Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
Powakacyjny Dzień Wspólnoty 2013-09, procesja
[WiwiHome :: Diakonie :: Diakonia Oaz Rekolekcyjnych :: Bieżąca strona]  

Wymagania dla animatorów

Osoba pragnąca podjąć posługę na rekolekcjach wakacyjnych powinna:

 1. ukończyć formację animatorską:
  • Szkoła Animatora,
  • KODA,
  • przygotowanie związane z posługą danej diakonii specjalistycznej (KODAL, KAMUZO, etc.)
  Uwaga: osoby, które nie posiadają pełnego przygotowania do posługi animatorskiej lub pragną podjąć posługę animatorską po raz pierwszy muszą otrzymać zgodę Diakonii Szkoły Animatora lub właściwej diakonii specjalistycznej;
 2. uczestniczyć w formacji permanentnej (miesięczne spotkania animatorów) lub ew. podstawowej (w przypadku osób, które jeszcze nie ukończyły formacji podstawowej);
 3. posiadać doświadczenie podobnej posługi we wspólnocie (min. pół roku);
 4. znać program (treść, metodę i cel) wybranych rekolekcji;
 5. uczestniczyć w bezpośrednim przygotowaniu do rekolekcji:
  • spotkania diakonii rekolekcyjnej,
  • Diecezjalna Oaza Matka;

Brak spełnienia podanych tu wymagań nie przekreśla definitywnie możliwości podjęcia posługi na rekolekcjach. Odstępstwa od powyższych zasad muszą być odnotowane na karcie zgłoszenia i opatrzone odpowiednim wyjaśnieniem uzasadniającym zdolność danej osoby do podjęcia owocnej posługi na wybranych rekolekcjach. W takiej sytuacji ostateczna decyzja należy do Moderatora Diecezjalnego.

Ostatnio modyfikowane: 10.07.2017 by ewa