Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
Powakacyjny Dzień Wspólnoty 2013-09, procesja
[WiwiHome :: Diakonie :: Diakonia Oaz Rekolekcyjnych :: Bieżąca strona]  

Wymagania dla animatorów

UWAGA! Brak spełnienia podanych tu wymagań nie przekreśla definitywnie możliwości podjęcia posługi na rekolekcjach. Odstępstwa muszą być odnotowane na karcie zgłoszenia i opatrzone odpowiednim wyjaśnieniem uzasadniającym zdolność danej osoby do podjęcia owocnej posługi na wybranych rekolekcjach. W takiej sytuacji ostateczna decyzja należy do Moderatora Diecezjalnego.

Osoba pragnąca podjąć posługę na rekolekcjach wakacyjnych powinna:

  • uczestniczyć w formacji permanentnej (miesięczne spotkania animatorów) lub ew. podstawowej (w przypadku osób, które jeszcze nie ukończyły formacji podstawowej);
  • ukończyć bądź być w trakcie formacji animatorskiej (Szkoła Animatora, KODA, przygotowanie związane z posługą danej diakonii specjalistycznej);
  • uzyskać zgodę na podjęcie posługi od odpowiedzialnego wspólnoty oraz księdza moderatora wspólnoty/rejonu/ diakonii;
  • znać program (treść, metodę i cel) wybranych rekolekcji;
  • uczestniczyć w bezpośrednim przygotowaniu do rekolekcji: spotkaniach diakonii rekolekcyjnej oraz Diecezjalnej Oazie Matce (16.06!).
  • Ostatnio modyfikowane: 28.02.2018 by Edyta