Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
Powakacyjny Dzień Wspólnoty 2013-09
[WiwiHome :: Diakonie :: Diakonia Oaz Rekolekcyjnych :: Bieżąca strona]  

Terminy i koszt rekolekcji

Rekolekcje organizowane przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej

I TURNUS (27.06. - 13.07.2017)

Oaza Dzieci Bożych

II TURNUS (15.07. - 31.07.2017)

Oaza Dzieci Bożych

Oaza Nowej Drogi

Oaza Nowego Życia 1 stopnia (młodzież i studenci)

Oaza Nowego Życia 2 stopnia

III TURNUS (4.08. - 20.08.2017)

Oaza Dzieci Bożych

Oaza Nowej Drogi

Oaza Nowego Życia 1 stopnia

Oaza Nowego Życia 3 stopnia

IV TURNUS (2.09. - 18.09.2017)

Oaza Nowego Życia 1 stopnia (studenci i dorośli)

Rekolekcje organizowane przez inne diecezje

Terminy i koszty rekolekcji ogólnopolskich organizowanych przez CDOR są zamieszczone na stronie www.oaza.pl. Uczestnicy pragnący wyjechać na rekolekcje organizowane przez inne diecezje, zgłaszają się do odpowiednich diecezji. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych przyjmuje zgłoszenia tylko i wyłącznie na rekolekcje organizowane przez diecezję warszawską. W przypadku zgłoszenia do innej diecezji należy najpierw zgłosić się do moderatora diecezjalnego (naszej diecezji) w celu wyjaśnienia sprawy oraz uzyskania jego akceptacji (potwierdzonej podpisem na karcie rekolekcyjnej, bez którego inna diecezja może nie przyjąć zgłoszenia na rekolekcje). Daty rozpoczęcia i zakończenia turnusów, są tożsame z zamieszczonymi powyżej. W podanych powyżej terminach pierwsza data określa dzień przyjazdu, druga - dzień wyjazdu uczestników. Daty przyjazdu i wyjazdu diakonii wyznacza moderator.

Dla pozostałych rekolekcji, w szczególności rekolekcji krótszych niż 15-to dniowe, daty rozpoczęcia i zakończenia są ustalane osobno.

Koszt uczestnictwa w rekolekcjach:

W tym roku koszt rekolekcji wakacyjnych, 15-to dniowych, organizowanych przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej wynosi 800 PLN, w tym 300 PLN zadatku. Zadatek przyjmujemy jedynie w gotówce. Nie będzie przyjmowany zadatek w niższej wysokości. Podana kwota obejmuje koszty podróży (na rekolekcje i z powrotem). · Koszt uczestnictwa w innych rekolekcjach (krótszych lub organizowanych przez inną diecezję) zależy od ich typu i organizatora. · Animatorzy płacą tylko zadatek. · Z założenia nie przyjmuje się zgłoszeń bez zadatku. Zadatek stanowi dla DOR «gwarancję», że uczestnik/animator się nie rozmyśli. · Zadatek jest bezzwrotny. Ma on umożliwić pokrycie kosztów wynajęcia ośrodka w sytuacji, gdy zgłoszona osoba zrezygnuje z udziału w rekolekcjach. W razie niejasności lub wątpliwości prosimy o kontakt.
Ostatnio modyfikowane: 15.03.2017 by cyberkaczor