Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
Powakacyjny Dzień Wspólnoty 2013-09
[Bieżąca strona]  

Lektura ewangelizatora

Nasza lektura obowiązkowa [o ewangelizacji] :)

 

1.    Biblia - Pismo Święte !!!
2.    Jan Paweł II – Encyklika “Redemptoris missio”.
3.    Paweł VI – Adhortacja apostolska “Evangeli nuntiandi”.
4.    Ks. Franciszek Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne. Podręcznik”.
5.    Ks. Franciszek Blachnicki - "Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem".
6.    Ks. Franciszek Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia.”
7.    Ks. Franciszek Blachnicki – „Uwierzyliśmy miłości i o niej świadczymy.”
8.    Ks. Franciszek Blachnicki – „Idąc, czyńcie uczniami.”
9.    Daniel Ange – „Misja by miłość była kochana”.
10.   Jose H. Prado Flores – „Jak ewangelizować ochrzczonych.”
11.   Jose H. Prado Flores – „Sekret Pawła”.
12.   Jose H. Prado Flores – „Formacja uczniów”.
13.   Thomas Forrest, Jose H. Prado Flores – „Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej osoby”.
14.   Emilien Tardif, Jose H. Prado Flores – „Jezus jest Mesjaszem”.
15.   Emilien Tardif – „Jezus żyje”.
16.   Emilien Tardif, Jose H. Prado Flores – „Dookoła świata bez walizki”.
17.   Jose H. Prado Flores – „Mojżesz. Poza pustynię”.
18.   Ks. Rafał Jarosiewicz - "Miłość chodzi po woodstocku".
19.   Ks. Rafał Jarosiewicz - "Ewangelizacja bez granic czyli 144 i tysiące nieodkrytych sposobów głoszenia Pana".
20.  o. Tom Forrest - "Zróbmy to! Gorliwe głoszenie misji Chrystusa".

 

POLECAMY <>< ZACHĘCAMY ><> 

 


Ostatnio modyfikowane: 23.01.2010 by tmoch