Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
Powakacyjny Dzień Wspólnoty 2013-09
[Witamy :: Bieżąca strona]  

FAQ

FAQ (ang. Frequently Asked Questions) czyli często zadawane pytania

Na czym polega formacja w Ruchu Światło - Życie? 

W oazie można zdecydować się ruszyć drogą formacyjną, realizować pewien program opracowany przez sługę Bożego Blachnickiego, założyciela. Program ten opiera się przede wszystkim o wakacyjne rekolekcje. Zanim na nie pojedziesz, będziesz uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących - zapoznasz się z ludźmi, zobaczysz jak wyglądają spotkania, w jaki sposób wspólnie się modlimy (mamy swoje metody:). Spotkania będą dotyczyć wiary. 

Osobno odbywają się spotkania dla dzieci, osobno dla młodzierzy i starszych. Wspólnie spotykamy się na modlitwie, Eucharystii i spotkaniach towarzyskich:) 

W czasie pierwszych wakacji zaprosimy Cię do udziału w 2-tygodniowych rekolekcjach. Zależnie od Twojego wieku będą to różne rekolekcje i tak:

  • dla dzieci (szkoła podstawowa) mamy rekolekcje Dzieci Bożych (3 stopnie - po 4, 5 i 6 klasie)
  • dla gimnazjalistów - rekolekcje Nowej Drogi (również 3 stopnie)
  • dla starszych - rekolekcje Nowego Życia (również 3 stopnie)
  • inne formy rekolekcyjne - krótsze, kilkudniowe - o różnych tematach, np. o relacjach, o wolności.
 

Później, w ciągu roku, realizujemy tzw. formację roczną - spotykamy się raz w tygodniu aby nie tylko podczas rekolekcji przeżywać obecność Boga, ale także w codzienności spotykać Go, żyć Jego nauką, blisko Niego. Ważne jest to, aby mieć wsparcie w innych i dzielić się swoimi doświadczeniami, aby tworzyć i żyć we wspólnocie:

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Ewangelia Mateusza 18,20  

Dlaczego Światło-Życie i co to znaczy foska? 

Foska to symbol Ruchu. Są to słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż. Symbol ten przypomina nam o pragnieniu, aby światło Boże przenikało nasze życie, nasz horyzont, codzienność. Współcześnie człowiek często czuje się zagubiony, ludzie boją się ciemności - my chcemy pamiętać o tym, że Jezus jest naszym światłem i nie musimy się bać, On pokazuje nam drogę, nie zgubimy się. 

Czym różni się Ruch Światło - Życie od oazy? 

Niczym, to dwa określenia tej samej organizacji:) 

Co jest szczególnego w Ruchu Światło-Życie? 

Ruch ten jest pierwszym w Polsce, który postawił sobie za cel wprowadzanie w życie, w całej pełni - nauczanie Soboru Watykańskiego II. Sobór ten był bardzo ważnym wydarzeniem dla Kościoła - poza tym, że zmieniona została forma liturgii zaczęto więcej mówić o roli świeckich. Zaangażowanie w życie Kościoła, szczególnie poprzez aktywny udział w liturgii (ministranci, śpiew) jest więc w oazie bardzo ważne. Warto tu podkreślić, że przede wszystkim zależy nam na tym, aby rozumieć jaki sens ma przebieg naborzeństw, wyjaśniamy sobie znaczenie stosowanych symboli, staramy się być "świadomymi" tego co się dzieje i dlaczego. Ważne jest także aktywne zaangażowanie w życie parafii - organizujemy więc parafialne czuwania, koncerty, festyny.

Wyróżniającą cechą członków Ruchu jest to, że większość z nich podejmuje się abstynencji od alkoholu (Krucjata Wyzwolenia Człowieka), a wszyscy starają się żyć w taki sposób, aby ich życie było świadectwem wiary dla innych.  

Jakie zasady mają oazowicze? 

Wiary pomagają nam się trzymać zasady sformułowane jako Drogowskazy Nowego Człowieka.  

Co to znaczy Nowy Człowiek? 

Sformułowanie to pochodzi z poniższego fragmentu Pisma Św.:

Słyszeliście (...) że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

List do Efezjan 4,21-24

Jest to więc w skrócie człowiek taki, jakiego Bóg chciałby go widzieć. 

Jak brzmią Drogowskazy Nowego Człowieka? 

Drogowskazy zamiaszczamy poniżej. Są one trudne, dlatego szczegółowo omawiamy je podczas naszych spotkań i powoli uczymy się je realizować w życiu.  

1. JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca; Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela; oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował. 

2. NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją. 

3. DUCH ŚWIĘTY namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu; dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy. 

4. KOŚCIÓŁ - wspólnota pielgrzymujących ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek; chcę wzrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła powszechnego. 

5. SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia go słowem życia; chcę karmić się nim jak najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma świętego. 

6. MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania. 

7. LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła - wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii. 

8. ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się jego świadkami; ufając tej mocy i modląc, się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. 

9. NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby. 

10. AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych, dzięki której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24) dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby; dlatego poprzez stałą metanoię, przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, chcę wdrażać się w postawę bezinteresownej służby - diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym.  

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji? 

Więcej informacji o formacji i duchowości Ruchu znajdziesz na stronie internetowej www.oaza.pl w dziale "O Ruchu"

Ostatnio modyfikowane: 01.04.2008 by tstempko