Dyspensa

Data 7.11.2011, 13:30:00 | Temat: DKS

Mając na względzie, że obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, co sprzyja jego rodzinnemu i radosnemu przeżywaniu, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, mocą posiadanych uprawnień, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam, wszystkim przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od zachowania nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. 

Korzystających z dyspensy zobowiązuję, aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego.


† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita
Warszawski

Ks. dr Janusz Bodzon
Wicekanclerz Kurii
Ten artykuł pochodzi z Ruch Światło-Życie
http://www.warszawa.oaza.pl

Link do tej wiadomości to:
http://www.warszawa.oaza.pl/modules/news/article.php?storyid=814