Jak mówić o Krucjacie? Czym ona właściwie jest?

Data 2.06.2009, 16:57:55 | Temat: Aktualności

Spotkanie przygotowujące do mówienia o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka,
szczególnie podczas spotkań dotyczących KWC na oazach letnich.Zapraszamy wszystkich członków, kandydatów i sympatyków KWC z diecezji
Warszawskiej oraz Warszawsko - Praskiej,w szczególności:
odpowiedzialnych wspólnot, animatorki, animatorów oraz pary animatorskie
z Domowego Kościoła.
Czas: 18.06.2009 godzina 19:00
Miejsce: sala w ośrodku oazowym przy /parafii/ pw. /Św/. /Teresy/ i
Dzieciątka Jezus. ul. Rybnicka 27
Koszt: 5zł
Podczas warsztatów każdy otrzyma płytkę CD oraz materiały w formie
papierowej, dlatego ważne jest, aby chętni zgłaszali się mailowo pod
adresem:
diakoniawyzwolenia@wp.pl
Zgłoszenia i ew. pytania można kierować również do Gosi, pod numer:
506270050
Ewentualna nadwyżka pieniędzy, które zostaną po przygotowaniu
materiałów, przeznaczona będzie na cele Diakonii Wyzwolenia Diecezji
Warszawskiej.

Zapraszamy!

Diakonia Wyzwolenia Diecezji Warszawskiej

Ten artykuł pochodzi z Ruch Światło-Życie
http://www.warszawa.oaza.pl

Link do tej wiadomości to:
http://www.warszawa.oaza.pl/modules/news/article.php?storyid=357