Wielkopostne rekolekcje on-line

Data 26.02.2009, 16:07:26 | Temat: Aktualności

Zanim przyjedziemy 6 czerwca do Warszawy, by wspólnie świętować 30. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, podejmijmy trud duchowego przygotowania. Propozycją na czas Wielkiego Postu są rekolekcje on-line, czyli "pątnicze wędrowanie naszego serca".Zmierzając duchowo na nasze wspólne świętowanie, które wyznaczyliśmy sobie w dniu 6 czerwca br. w Warszawie na Placu Piłsudskiego (dawniej Zwycięstwa), w miejscu gdzie Jan Paweł II z ufną wiarą modlił się: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!", proponujemy na czas Wielkiego Postu przygotowanie się do odnowienia przymierza, jakie zawarliśmy z Panem Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym. Przez udział w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, Chrystus uczynił nas ludem Nowego Przymierza. Dokonało się to w tajemnicy sakramentu Chrztu Świętego.


Od I Niedzieli Wielkiego Postu (1.03.2009) na stronie www.pielgrzymka.oaza.pl będą pojawiać się każdego dnia fragmenty Pisma Świętego do medytacji, krótkie rozważanie i teksty modlitw oraz zadanie na dany dzień. Dodatkowo na kolejne niedziele Wielkiego Postu będą pojawiać się obszerniejsze rozważania. Wszystkie materiały pojawią się w dziale "Duchowe przygotowanie" (patrz Menu po prawej stronie witryny).


Pielgrzymka chrześcijanina, to ostatecznie droga do Chrystusa. Niech więc to nasze pielgrzymowanie do Warszawy poprzedzi jak najgłębsze "pątnicze wędrowanie naszego serca".

Ten artykuł pochodzi z Ruch Światło-Życie
http://www.warszawa.oaza.pl

Link do tej wiadomości to:
http://www.warszawa.oaza.pl/modules/news/article.php?storyid=294