Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się!
Powakacyjny Dzień Wspólnoty 2013-09
OWOCE pracy w grupach na ostatnim RDW :-) Opublikowany w: Rejon Zachodni
Opublikowany przez: bercik dnia 29.02.2012, 11:02:16 (1376 odsłon) |
Rejon Zachodni

DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU ZACHODNIEGO,

Par. Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie, 26.02.2012

Spotkanie w grupach

Uczestnicy zostali podzieleni na 12 grup według stempelków umieszczonych na kartkach z programem dnia wspólnoty. A zatem, były to grupy: Czarnych Mróweczek, Zielonych Nuteczek, Niebieskich Strzałeczek, Fioletowych Kwiateczków, Pomarańczowych Gwiazdeczek, Zielonych Buź, Czerwonych Usteczek, Żółtych Słoneczek, Niebieskich Delfinków, Różowych Motylków, Różowych Serduszek i Zielonych Ślimaczków. Te wspaniałe nazwy zawdzięczamy Andrzejkowi Chmielniaczkowi

Poniżej efekty pracy grup:


 Polecenie:

„Chrześcijanin, podobnie jak Chrystus, jest z definicji posłuszny. Bezsporny prymat miłości w życiu chrześcijańskim nie może przysłonić faktu, że owa miłość przybrała oblicze i imię w Jezusie Chrystusie i stała się Posłuszeństwem. Posłuszeństwo nie jest więc upokorzeniem, lecz prawdą, na której buduje się i urzeczywistnia pełnia człowieka. Stąd człowiek wierzący tak gorąco pragnie pełnić wolę Ojca, że czyni ją swoją najwyższą aspiracją. Chce nią żyć tak, jak Jezus” (Instrukcja „Posługa władzy i posłuszeństwo” pkt 8)

Zmieńcie ten tekst tak, aby był zrozumiały dla następującego środowiska/grupy:

 

użytkownicy Facebooka

CHRZEŚCIJANIN = POSŁUSZNY BOGU

Jezus Chrystus jest źródłem miłości i wzorem posłuszeństwa. Pełnia człowieka to nie duża ilość znajomych, lecz posłuszeństwo, które nie jest upokorzeniem, tylko prawdą. Jezus zaprasza Cię na wydarzenie: „być posłusznym”. Lubię to

Chrześcijanin powinien dążyć do tego, by Bóg miał najwięcej „like”-ów na Swojej tablicy, świadczących o posłuszeństwie.

 

ludzie morza

* Jezus jest twoim kapitanem, któremu możesz zaufać, bo wie najlepiej, co dla ciebie jest dobre i sam jest posłuszny PRAWU. Słuchaj go, a bezpiecznie wpłyniesz na głębię i wrócisz do portu.

Słowo Boże jest naszą LATARNIĄ. Jeśli nie będziesz zwracał uwagi na ŚWIATŁO, rozbijesz się i pójdziesz na dno.

Żeby przeżyć w czasie sztormu, nie możesz robić po swojemu, ani dyskutować z rozkazami – wtedy liczy się współpraca i pełne zaufanie kapitanowi.

Samemu nie wyciągniesz sieci pełnej ryb – do tego potrzebna jest współpraca, koordynacja, jednomyślność i podporządkowanie przełożonemu.

 

* Wiara w życiu człowieka jest burzliwym rejsem. Przeżyć sztorm i dopłynąć do celu możemy tylko wtedy, gdy współdziałamy z naszym kapitanem, jak chrześcijanin z Jezusem Chrystusem.

Chrześcijanin podobnie jak Jezus Chrystus jest z definicji posłuszny, tak jak każdy marynarz kapitanowi na statku. Posłuszeństwo kapitanowi nie upokarza marynarza, ponieważ kapitan mówi prawdę, na której buduje się bezpieczeństwo załogi i urzeczywistnia pełnia człowieka. Dobry i dzielny marynarz, który chce dobrze wykonywać swoją pracę, będzie sumiennie wykonywał polecenia kapitana. Kapitan jest wzorem dla swojej załogi, podobnie jak Jezus Chrystus dla swojej owczarni.

 

przedszkolaki

Słuchaj się nas, a będziesz taki jak my.

 

księża

* Dobry Pasterz to posłuszny Pasterz, to znaczy miłujący, przełamujący swoje słabości, pokusy, lęki, pychę. Posłuszeństwo wobec Boga wnika z miłości i zaufania; nie bazuje na strachu i uległości. Kapłan zapatrzony w Chrystusa na pierwszym miejscu stawia wolę Boga; stąd też wynika jego system wartości i aspiracje.

 

* Każdy kapłan, na wzór Chrystusa, ma być posłuszny Ojcu. W centrum życia kapłana, jest realizacja przykazania miłości, które w doskonały sposób Chrystus, poprzez swoje posłuszeństwo i ofiarę na krzyżu. Pełnia życia urzeczywistnia się w służbie Bogu, drugiemu człowiekowi i Kościołowi. Posłuszeństwo kapłańskie wymaga często poświęcenia ambicji czy planów, jednakże nigdy nie jest upokorzeniem, bo przyczynia się do objawienia planu Bożego we wspólnocie Kościoła. Poprzez pokorne oddanie kapłan sam wzrasta, dążąc do pełni człowieczeństwa. Kapłan, żyjąc na wzór Jezusa, realizuje wolę Boga Ojca.

 

kucharze

* Chrześcijanin podobnie jak Chrystus jest tak jak kucharz podobny szefowi kuchni. Miłość w życiu chrześcijanina jest ważna jak kapusta, która po ugotowaniu przez Chrystusa, szefa kuchni, staje się pysznym bigosem (czyli posłuszeństwem). Nie została ona upokorzona, ale dostąpiła zaszczytu bycia główną potrawą dnia. Dzięki czemu wypełniła pusty żołądek i ducha. I dlatego kapusta jest sensem istnienia kucharza.

Smacznego!

 

* Kuchcik kucharzowi posłuszny jest jak chrześcijanin Chrystusowi. Bezsporny prymat miłości w życiu kuchcika polega na naśladowaniu i posłuszeństwie wobec Szefa Kuchni. Posłuszeństwo jest ważnym składnikiem relacji z Szefem Kuchni. Dlatego kuchcik chce postępować zgodnie z wolą Szefa Kuchni i jest to jego nadrzędny cel. Kuchcik chce być podobny do swojego Szefa Kuchni.

 

służby mundurowe

* Posłuszeństwo jest wpisane w pracę służb mundurowych. Żołnierz, podobnie jak dowódca, jest z definicji posłuszny. Każdy dowódca ma swojego przełożonego, a najwyższym przełożonym jest Jezus do końca posłuszny Ojcu. (Wzorem Miłości jest posłuszeństwo). Chrystus pokazał, że Miłość przejawia się w posłuszeństwie. Posłuszeństwo zaś powinno wynikać z Miłości. Posłuszeństwo nie upokarza człowieka, ale prowadzi do pełnego rozwoju miłości i samego człowieka. Człowiek wierzący ma być posłuszny jak Jezus Ojcu.

Żołnierz na służbie ma pełnić wolę najwyższego Dowódcy i czynić to nadrzędnym celem swojego działania. Musi brać przykład z dowódcy.

 

* Jak głosi instrukcja „Posługa władzy i posłuszeństwo”, człowiek formacji chrześcijańskiej na wzór swojego dowódcy – Chrystusa ma być posłuszny bezwarunkowo. Należy pamiętać, aby działał według regulaminu, którego pkt 1 mówi, że najważniejsza jest miłość, a pkt 2 – posłuszeństwo. Pkt 1 i 2 to Jezus Chrystus.

Posłuszeństwo to dokładne wykonywanie rozkazów Dowódcy i naśladowanie Go. To najwyższy zaszczyt i honor dla żołnierza Chrystusa, a nie degradacja.

Taki funkcjonariusz jest wartościowym członkiem zastępów Chrystusa i czyni to ku chwale Niebiańskiej Ojczyzny. Wykonać!

 

menedżerowie/HR-owcy

Chrześcijanin, podobnie jak Chrystus, jest z definicji posłuszny Bogu, tak samo menedżer, jest definicji posłuszny prezesowi. Bezsporny prymat miłości w życiu chrześcijańskim nie może przysłonić faktu, że owa miłość przybrała oblicze i imię w Jezusie Chrystusie i stała się Posłuszeństwem. Tak jak dobro firmy wyraża się w wizji, którą reprezentuje prezes/właściciel. Posłuszeństwo nie jest więc upokorzeniem, lecz prawdą, na której buduje się i urzeczywistnia pełnia człowieka, tak jak posłuszeństwo menedżera prowadzi do realizacji wspólnie postawionych/ustalonych celów. Stąd człowiek wierzący tak gorąco pragnie pełnić wolę Ojca, że czyni ją swoją najwyższą aspiracją. Chce nią żyć tak, jak Jezus; menedżer realizujący założenia firmy utożsamia się z nimi i traktuje je jak swoje.

 

pasterze

* Pasterzu,

bądź tak posłuszny Jezusowi, jak twoje owce posłuszne są tobie. One słuchają cię dlatego, że ufają i wiedzą, że pragniesz ich dobra, bo kochasz je. Owce są posłuszne, bo wiedzą, że je nakarmisz i zapewnisz im bezpieczeństwo. Tak samo ty, pasterzu, bądź posłuszny i zawierz Jezusowi, tak jak On zawierzył swojemu Ojcu.

 

* Założenie: Bóg Ojciec -> Ojciec Pasterza; Jezus Chrystus -> Pasterz; człowiek -> owca

Tak jak Pasterz jest posłuszny Ojcu, tak chce, żeby owce Go słuchały. Dzięki temu, że byłeś posłuszny swojemu ojcu, jesteś coraz lepszym pasterzem. To sprawia, że twoje owce są bezpieczne i lepiej wypasione. Ty jesteś jak ta owca. Jeśli będziesz słuchał swojego Pasterza – Chrystusa, będziesz szczęśliwy. Jezus dba o Ciebie tak jak Ty o swoje owce.

WSZYSTKIM GRUPOM GRATULUJEMY KREATYWNOŚCI !

Wersja do wydrukowania Utwórz dokument .pdf z tego artykułu