Warning: include(../menud.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/warszawa/htdoc/dor/5_rekolekcje.php on line 24

Warning: include(): Failed opening '../menud.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/warszawa/htdoc/dor/5_rekolekcje.php on line 24


Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Terminy i miejsca rekolekcji
 • Rekolekcje organizowane przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej

  W poniższej tabeli zostały przedstawione planowane liczby miejsc na rekolekcjach. Harmonogram ten może ulegać zmianom.

  Stopień
  \
  Turnus
  I II III IV wrzesień
  ODB 1   30      
  ODB 2   20      
  ODB 3   30      
  OND 1 20 20      
  OND 2          
  OND 3 20 20      
  ONŻ 1 40 80      
  ONŻ 2   40      
  ONŻ 3     40    
  KODA       40  

  Informacje o miejscach, w których będą się odbywały rekolekcje zostaną podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

 • Rekolekcje organizowane przez inne diecezje

  Terminy i koszty rekolekcji ogólnopolskich organizowanych przez CDOR są zamieszczone na stronach centralnych.

  Uczestnicy pragnący wyjechać na rekolekcje organizowane przez inne diecezje, zgłaszają się w takim samym trybie jak na rekolekcje organizowane przez naszą diecezję; w szczególności karty zgłoszeń i zadatki należy przedłożyć Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.

Daty rozpoczęcia i zakończenia turnusów
 • Turnus I: 26.06.2007 - 12.07.2007
 • Turnus II: 14.07.2007 - 30.07.2007
 • Turnus III: 31.07.2007 - 16.08.2007
 • Turnus IV: 17.08.2007 - 28.08.2007
W podanych powyżej terminach pierwsza data określa dzień przyjazdu, druga - dzień wyjazdu uczestników. Daty przyjazdu i wyjazdu diakonii wyznacza moderator.

Dla pozostałych rekolekcji, w szczególności organizowanych w czwartym turnusie, oraz rekolekcji krótszych niż 15-to dniowe, daty rozpoczęcia i zakończenia są ustalne osobno.

Koszt uczestnictwa w rekolekcjach:
 • W tym roku koszt rekolekcji wakacyjnych, 15-to dniowych, organizowanych przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej wynosi 450 PLN, w tym 150 PLN zadatku. Koszt KODA wynosi 400 PLN, w tym 150 PLN zadatku. Koszt uczestnictwa w innych rekolekcjach (krótszych lub organizowanych przez inną diecezję) zależy od ich typu i organizatora.
 • Animatorzy płacą tylko zadatek. Animatorzy posługujący w więcej niż jednym turnusie są zwolnieni z opłaty za każde następne rekolekcje (2, 3, ...).
 • Podana kwota nie obejmuje kosztów podróży (na rekolekcje i z powrotem).
 • Z założenia nie przyjmuje się zgłoszeń bez zadatku. Zadatek stanowi dla DOR «gwarancję», że uczestnik/animator się nie rozmyśli.
 • Zadatek jest bezzwrotny. Ma on umożliwić pokrycie kosztów wynajęcia ośrodka w sytuacji, gdy zgłoszona osoba zrezygnuje z udziału w rekolekcjach.
 • Zadatek można również wpłacić na konto:
  Kościelne Stowarzyszenie «Nowa Kultura»
  Bank Pekao S.A. VIII o/Warszawa
  89 1240 1112 1111 0010 0589 4131
  z dopiskiem: Imię i nazwisko zgłaszanej osoby, rodzaj rekolekcji i turnus)
 • W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach (kiedy rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie ma możliwości uzyskania dofinansowania we wspólnocie lub parafii) istnieje możliwość obniżenia kosztów rekolekcji.
W razie niejasności lub wątpliwości prosimy o kontakt.


Warning: include(../menud2.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/warszawa/htdoc/dor/5_rekolekcje.php on line 149

Warning: include(): Failed opening '../menud2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/warszawa/htdoc/dor/5_rekolekcje.php on line 149

Warning: include(../dol.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/warszawa/htdoc/dor/5_rekolekcje.php on line 153

Warning: include(): Failed opening '../dol.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/warszawa/htdoc/dor/5_rekolekcje.php on line 153