Warning: include(../menud.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/warszawa/htdoc/dor/2_wymagania.php on line 24

Warning: include(): Failed opening '../menud.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/warszawa/htdoc/dor/2_wymagania.php on line 24


Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Przed zgłoszeniem na rekolekcje

Do obowiązków animatora przygotowującego do rekolekcji uczestników ze swojej grupy formacyjnej należy:
 1. weryfikacja ogólnego przygotowania uczestnika do rekolekcji:
  • odpowiedni do wieku uczestnika stopień dojrzałości osobowej:
   • emocjonalnej,
   • intelektualnej,
   • samodzielności
  • odpowiedni dla rodzaju rekolekcji stopień dojrzałości religijnej:
   • doskonałość cnót: wiary, nadziei i miłości,
   • formacja biblijna, liturgiczna, teologiczna,
 2. weryfikacja spełnienia wymogów specyficznych dla danego typu rekolekcji:
  • 1o, 2o, 3o ODB (Oaza Dzieci Bożych)
   • odpowiednio po 4, 5 lub 6 klasie szkoły podstawowej
   • doświadczenie wspólnoty - min 2 miesiące spotkań w małej grupie (Dzieci Bożych, Ministrantów, Bielanek lub innej grupie w parafii)
  • 1o, o OND (Oaza Nowej Drogi)
   • odpowiednio po 1 i 2 klasie gimnazjum
   • doświadczenie wspólnoty - min 2 miesiące spotkań w małej grupie (Dzieci Bożych, Ministrantów, Bielanek lub innej grupie w parafii)
  • 1o ONŻ
   • ewangelizacja
   • doświadczenie wspólnoty - min 2 miesiące spotkań w małej grupie
   • świadomość wyjazdu na rekolekcje zamknięte
   • skończone 15 lat w roku wyjazdu na rekolekcje
  • 2o ONŻ
   • przeżycie 1 ONŻ
   • włączenie i formacja w grupie deuterokatechumenalnej
   • przyjęcie 10 Drogowskazów Nowego Człowieka
  • Triduum Paschalne (w formie rekolekcji)
   • przeżycie 2 ONŻ
   • zakończenie formacji deuterokatechumenalnej (III skrutinium i obrzęd Electio)
   • bezpośrednie przygotowanie do odnowy Sakramentów Paschalnych (w oparciu o notatnik «Zawieram z wami przymierze»)
  • 3o ONŻ
   • przeżycie 2 ONŻ
   • udział w Nabożeństwie Misji i podjęcie służby we wspólnocie parafialnej
   • przeżycie Triduum Paschalnego w formie rekolekcji
  • ORD
   • przeżycie 3 ONŻ
   • zakończenie formacji mistagogicznej
   • głębokie pragnienie służby
   • uczestnictwo w dziełach podejmowanych przez Ruch (m.in. KWC)
  • ORAE
   • przeżycie 1 stopnia
   • głębokie nawrócenie
   • pragnienie ewangelizacji
  • KODA
   • przeżycie 3 ONŻ (wyjątek: osoby prowadzące grupy formacyjne mogą uczestniczyć w KODA po 2 ONŻ)
   • Szkoła Animatora (może być w trakcie Szkoły Animatora)
  • KAMUZO, KODAL, KODAM, KODAE, ...
   • KODA
   • udział w życiu danej diakonii (muzycznej, liturgicznej, modlitwy, ewangelizacji ...)
  • ORDJ, ORDL, ...
   • ORD
   • formacja permanentna w danej diakonii
  • Miesięczna Szkoła Animatora
   • ORD
   • Szkoła Animatora
 3. poinformowanie uczestnika o zasadach obowiązujacych na rekolekcjach.
Brak spełnienia podanych tu wymagań nie przekreśla definitywnie możliwości uczestniczenia w rekolekcjach. Odstępstwa od powyższych zasad muszą być odnotowane na karcie zgłoszenia i opatrzone odpowiednim wyjaśnieniem uzasadniającym zdolność danej osoby do owocnego uczestnictwa w wybranych rekolekcjach. W takiej sytuacji ostateczna decyzja należy do Moderatora Diecezjalnego.

W razie niejasności lub wątpliwości prosimy o kontakt.


Warning: include(../menud2.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/warszawa/htdoc/dor/2_wymagania.php on line 157

Warning: include(): Failed opening '../menud2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/warszawa/htdoc/dor/2_wymagania.php on line 157

Warning: include(../dol.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/warszawa/htdoc/dor/2_wymagania.php on line 161

Warning: include(): Failed opening '../dol.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/warszawa/htdoc/dor/2_wymagania.php on line 161