Warning: include(../menud.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/warszawa/htdoc/dor/2_animatorzy.php on line 24

Warning: include(): Failed opening '../menud.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/warszawa/htdoc/dor/2_animatorzy.php on line 24


Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Wymagania dla animatorów

Osoba pragnąca podjąć posługę na rekolekcjach wakacyjnych powinna:
 1. ukończyć formację animatorską:
  • Szkoła Animatora,
  • KODA,
  • przygotowanie związane z posługą danej diakonii specjalistycznej (KODAL, KAMUZO, etc.)
  Uwaga: osoby, które nie posiadają pełnego przygotowania do posługi animatorskiej lub pragną podjąć posługę animatorską po raz pierwszy muszą otrzymać zgodę Diakonii Szkoły Animatora lub właściwej diakonii specjalistycznej;
 2. uczestniczyć w formacji permanentnej (miesięczne spotkania animatorów) lub ew. podstawowej (w przypadku osób, które jeszcze nie ukończyły formacji podstawowej);
 3. posiadać doświadczenie podobnej posługi we wspólnocie (min. pół roku);
 4. znać program (treść, metodę i cel) wybranych rekolekcji;
 5. uczestniczyć w bezpośrednim przygotowaniu do rekolekcji:
  • spotkania diakonii rekolekcyjnej,
  • Diecezjalna Oaza Matka;
Brak spełnienia podanych tu wymagań nie przekreśla definitywnie możliwości podjęcia posługi na rekolekcjach. Odstępstwa od powyższych zasad muszą być odnotowane na karcie zgłoszenia i opatrzone odpowiednim wyjaśnieniem uzasadniającym zdolność danej osoby do podjęcia owocnej posługi na wybranych rekolekcjach. W takiej sytuacji ostateczna decyzja należy do Moderatora Diecezjalnego.

W razie niejasności lub wątpliwości prosimy o kontakt.


Warning: include(../menud2.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/warszawa/htdoc/dor/2_animatorzy.php on line 80

Warning: include(): Failed opening '../menud2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/warszawa/htdoc/dor/2_animatorzy.php on line 80

Warning: include(../dol.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/warszawa/htdoc/dor/2_animatorzy.php on line 84

Warning: include(): Failed opening '../dol.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/warszawa/htdoc/dor/2_animatorzy.php on line 84