Warning: include(../menud.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/warszawa/htdoc/dor/1_procedura.php on line 24

Warning: include(): Failed opening '../menud.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/warszawa/htdoc/dor/1_procedura.php on line 24


Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Jak zgłosić się na rekolekcje

Aby zgłosić na rekolekcje uczestników ze swojej grupy formacyjnej animator powinien:

 1. Zweryfikować stopień przygotowania do rekolekcji swoich uczestników.
 2. Postarać się o karty zgłoszenia, dla siebie i swojej grupy.
 3. Zadbać o prawidłowe wypełnienie kart.
 4. Uzyskać poręczenie
  • moderatora wspólnoty lub
  • odpowiedzialnego wspólnoty oraz moderatora rejonu (jeśli wspólnota nie ma moderatora).
 5. W wyznaczonym terminie przywieźć osobiście karty uczestników oraz swoją, wraz z zadatkami, do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.
 6. Przekazać uczestnikom skierowania na rekolekcje (przesłane odpowiedzialnym drogą pocztową).
 7. Zadbać, aby uczestnicy przyjechali na Przedwakacyjny Dzień Wspólnoty i wzięli udział w spotkaniu odpowiedniej grupy rekolekcyjnej.
Terminy zgłoszeń

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych będzie przyjmowała karty w następujących terminach:

 • 18 kwietnia (środa)
 • 26 kwietnia (czwartek)
w godzinach 1700-2030, w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Włochach (ul. Rybnicka 27 - dom parafialny).

Jeżeli żaden z podanych terminów nie odpowiada animatorowi, powinien on skontaktować się z DOR przed 18 kwietnia i umówić na inny dzień.

Uwaga: Jak pokazuje doświadczenie, karty należy rozdać uczestnikom około miesiąc wcześniej i zaplanować ich zebranie na dwa tygodnie przed terminem przekazania ich Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (10 IV) tak, aby zdążyć uzyskać akceptację odpowiednich osób.

Skierowania na rekolekcje zostaną przesłane odpowiedzialnym drogą pocztową.

Przed wyjazdem na rekolekcje

 • Przedwakacyjny Dzień Wspólnoty, w tym roku, odbędzie się 17 czerwca. W planie Dnia Wspólnoty przewidziane są spotkania w grupach rekolekcyjnych, w trakcie których prowadzący poszczególne Oazy Rekolekcyjne przekażą uczestnikom szczegółowe informacje. Z tego powodu, uczestnictwo w Dniu Wspólnoty jest obowiązkowe dla wszystkich osób wyjeżdżających na rekolekcje.
 • Diecezjalna Oaza Matka, czyli spotkanie moderatorów i animatorów posługujących na tegorocznych rekolekcjach będzie miało miejsce 16 czerwca. W trakcie DOM-u diakoniom rekolekcyjnym zostanie udzielne posłannictwo i błogosławieństwo.

Sytuacje wyjątkowe

Przedstawione tu ustalenia organizacyjne mają na celu uporządkowanie pracy związanej z organizowaniem Oaz. Mamy jednak świadomość, że życie jest na tyle bogate, że nie da się go ująć w sztywne ramy. W miarę możliwości będziemy się więc starali rozpatrywać i uwzględniać wszelkie sytuacje wyjątkowe, pod warunkiem jednak, że ich wystąpienie będzie odpowiednio uzasadnione i zostaną one zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem.

W razie niejasności lub wątpliwości prosimy o kontakt.


Warning: include(../menud2.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/warszawa/htdoc/dor/1_procedura.php on line 108

Warning: include(): Failed opening '../menud2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/warszawa/htdoc/dor/1_procedura.php on line 108

Warning: include(../dol.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/warszawa/htdoc/dor/1_procedura.php on line 112

Warning: include(): Failed opening '../dol.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /var/www/warszawa/htdoc/dor/1_procedura.php on line 112